About us

Concept Studio is a film production house based in Sofia, Bulgaria, working globally to give special attention and a unique touch to each project.

The team is dedicated, united and we care for each other. Our creative gravity attracts and encourages artists to develop their concept, providing them with all kinds of support, mentorship, and coffee.Through its co-working model, our network of professionals is constantly growing.

We create tailor-made solutions by audiovisual storytelling: from TV commercials and music videos to big feature films, covering every step of the filmmaking process. As for the global audience, be sure that our specialists will take care of the international   co-productions and worldwide delivery.

Our services

Prilojenie 1.4_PlakatPrilojenie 1.4_Plakat

ВАУЧEРНА СХЕМА

Concept Studio е одобрено за доставчик по „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“.

С това се дава възможност на широк спектър от компании да се възползват от нашите услуги с ваучери на стойност от 20 000 лв. без ДДС.

Concept Studio може съдейства на компаниите, желаещи да се възползват от ваучерната схема при подготовката на необходимите документи за участие.

Важно е да се знае, че участието в програмата следва принципа на „първи по ред, първи по право“.

Предоставената възможност е по проект на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (BG16RFOP002-2.015-0002-С01), в която могат да участват компании с код на икономическа дейност от следните категории:

1.   Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства
 

2.   Интензивни на знание услуги
 

3.   Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства

 

Подробни критерии за участие може да намерите на:

https://www.sme.government.bg/?page_id=43322
 

Списък на услуги, които Concept Studio предоставя в рамките на ваучерната схема:


Група 1: ИКТ услуги за дигитален маркетинг
Услуги, базирани на VR технологии, отразяващи дейността на фирмата и качване в Интернет пространството, вкл. добавена реалност;
Софтуерни разработки и внедряване на VR технологии в производствения сектор;

Предлагаме пакет от услуги, развиващи вашия дигитален маркетинг чрез кампании във виртуална и добавена реалност.
Развийте своето 360-градусово видео, интерактивна реклама, визитка с добавена реалност и други с наша помощ!

За повече информация: 
+359 24 954 433
+359 882 125 260
org@conceptstudio.tv